Avís legal i política de privadesa

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el lloc web i el portal d'Internet www.granassistencial.com (en endavant, el "Web") és titularitat de GRAN ASSISTENCIAL, S.L., amb domicili social a C/Rafael de Casanova 44 amb CIF nº B66441940. El present avís legal regula les condicions d'ús del citat portal d'Internet.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre GRAN ASSISTENCIAL, S.L. i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Molins de Rei per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 

Acceptació de l'usuari

Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de la pàgina web que GRAN ASSISTENCIAL, S.L. posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb GRAN ASSISTENCIAL, S.L..

L'accés i navegació al lloc web per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d'abstenir- se a usar el lloc web.

 

Accés a la web

L'accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar- se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l'usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitz arà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per més informació, consulti la nostra política de privacitat www.granassistencial.com/politica- privacitat.

 

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l'usuari haurà de fer- se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de GRAN ASSISTENCIAL, S.L. o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per GRAN ASSISTENCIAL, S.L., al lloc web o als seus continguts.

El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

La visita al lloc web per part de l'usuari haurà de fer- se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de GRAN ASSISTENCIAL, S.L. o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per GRAN ASSISTENCIAL, S.L., al lloc web o als seus continguts.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de GRAN ASSISTENCIAL, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, encara que es citin les fonts, excepte que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de GRAN ASSISTENCIAL, S.L.. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

GRAN ASSISTENCIAL, S.L. no concedeix cap llicència o autorització d'ús de ninguna classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de GRAN ASSISTENCIAL, S.L..

Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzats prèviament per part de GRAN ASSISTENCIAL, S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. GRAN ASSISTENCIAL, S.L. es reserva el dret d'exercitar enfront l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

 

Responsabilitat i garanties

GRAN ASSISTENCIAL, S.L. declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, GRAN ASSISTENCIAL, S.L. no pot fer-se responsable de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.

L'absència d'errors en els Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.

L'absència de virus i/o altres components nocius.

Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de GRAN ASSISTENCIAL, S.L..

L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, GRAN ASSISTENCIAL, S.L. no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s'incloguin en el lloc web s'ajustin al present avís legal ni que l'ús del lloc web es realitz i de forma diligent.

L'ús per menors d'edat del lloc web o de l'enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet.

Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritz ats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.

La introducció de dades errònies per part de l'usuari o d'un tercer.

 

GRAN ASSISTENCIAL, S.L. podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualitz ació o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, GRAN ASSISTENCIAL, S.L. comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels continguts.

Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GRAN ASSISTENCIAL, S.L. es compromet a l'eliminació o, en el seu cas, el bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

 

Cookies

GRAN ASSISTENCIAL, S.L. utilitza cookies, a l'efecte d'optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació que s'allotgen en el mateix terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l'usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d'aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar a l'usuari.

No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies www.granassistencial.com/cookies.

 

Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) a la pàgina web de GRAN ASSISTENCIAL, S.L. cap a altres llocs d'Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. GRAN ASSISTENCIAL, S.L. no assumirà responsabilitat pels continguts d'un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas de que a altres llocs webs s'estableixin enllaços a la pàgina web de GRAN ASSISTENCIAL, S.L., no s'entendrà que GRAN ASSISTENCIAL, S.L. ha autoritz at l'enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l'enllaç, tampoc es podrà incloure a la pàgina de l'enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

GRAN ASSISTENCIAL, S.L. es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s'estableixi l'enllaç si considera que s'incompleix la normativa, així com d'exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

 

Modificació de les condicions

GRAN ASSISTENCIAL, S.L. es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament el present Avís Legal.


Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 

Responsable

GRAN ASSISTENCIAL, S.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestació de serveis online

 

 

 

 

Finalitat

Gestió de usuaris web

 

 

 

 

 

 

Comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimació

Consentiment exprés e interès legítim

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari

No es cedeixen dades a tercers, excepte obligació legal

 

 

 

 

 

 

 

 

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així

 

 

 

Drets

com altres drets, com s'explica a la

 

 

 

 

 

informació addicional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot  consultar  la  informació  addicional  i  detallada  sobre

Protecció  de

Informació addicional

Dades

a

les

clàusules

annexes

que

es

troben

 

a www.granassistencial.com/politica- privacitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GRAN ASSISTENCIAL, S.L. treballem per oferir-te a través dels nostres productes i serveis la millor experiència possibles. En alguns casos, és necessari recavar la informació per a aconseguir- ho. Ens importa la teva privacitat i creiem que hem de ser transparents al respecte.

 

Per això, i a efectes del previst al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la LLEI 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, "LSSI", GRAN ASSISTENCIAL, S.L. informa a l'usuari que, com responsable del tractament, incorporarà les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris en un fitxer automatitzat.

El nostre compromís comença per explicar- te el següent:

Es recullen les teves dades perquè l'experiència d'usuari millori, atenent els teus interessos i necessitats.

Som transparents amb relació a les dades que obtenim sobre tu i la raó perquè ho fem.

La nostra intenció és oferir- te la millor experiència possible. Per això, quan utilitz em la teva informació personal ho farem sempre complint la normativa, i quan sigui necessari, sol·licitarem el teu consentiment.

Entenem que les teves dades et pertanyen. Per tant, si decideixes no autoritz ar- nos a processar- les pots sol·licitar que deixem de tractar-les.

La nostra prioritat consisteix a garantir la teva seguretat i tractar les teves dades d'acord amb la normativa europea.

Si desitges obtenir més informació sobre el tractament de les teves dades, consulta els diferents apartats de la política de privacitat que es troben a continuació:

 

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Identitat: GRAN ASSISTENCIAL, S.L.

Domicili Social: C/ RAFAEL DE CASANOVA, 44 08750 MOLINS DE REI (BCN)

C.I.F. nº : B66441940

Email: Info@granassistencial.com

GRAN ASSISTENCIAL, S.L. ha designat un Delegat de Protecció de Dades o una persona de contacte interna dins de la seva organització. Si desitges fer una consulta amb relació al tractament de les teves dades personals, pots posar- te en contacte amb ell mitjançant el correu Info@granassistencial.com

 

¿Quines dades personals recopilem?

 

Les dades personals que l'usuari pot arribar a proporcionar:

Nom, direcció i data de naixement.

Número de telèfon i adreça de correu electrònic.

Ubicació.

Informació relativa a pagaments i devolucions.

Adreça IP, data i hora en la que has accedit als nostres serveis, navegador d'internet que utilitzis i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu.

Qualsevol altra informació o dades que decideixis compartir amb nosaltres.

En alguns casos, és obligatòria la complementació del formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals es sol·licitin dades de caràcter personal.

 

¿Perquè i per a que tractem les teves dades?

A GRAN ASSISTENCIAL, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:

Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis, sigui online o a les tendes físiques.

Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin.

Desenvolupar accions comercials i realitz ar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com la gestió dels serveis oferts a través del lloc web i les tasques d'informació, podent realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i tasques de segmentació dels clients amb l'objecte de personalitzar el tractament conforme a les seves característiques i necessitats i millor l'experiència en línia del client.

Desenvolupar i gestionar els concursos, sortejos o altres activitats promocionals que es puguin organitzar.

En alguns casos serà necessari facilitar informació a les Autoritats o terceres empreses per motius d'auditoria, així com manejar dades personals de factures, contractes i documents per respondre a reclamacions de clients o de les Administracions Públiques.

Informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del teu registre com a usuari formaran part del Registre d'Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'establert al RGPD.

 

¿Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

Consentiment de l'interessat per a la contractació de serveis i productes, pels formularis de contacte, les sol·licituds d'informació o alta a e-newsletters.

Interès legítim pel tractament de dades dels nostres clients en accions de màrqueting directe i consentiment exprés de l'interessat per tot el relatiu a les valoracions automàtiques i elaboració de perfils.

Compliment d'obligacions legals per prevenció del frau, comunicació amb Autoritats públiques i reclamacions de tercers.

 

Quants temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida (per exemple, mentre duri la relació comercial), així com pel compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

 

¿A quins destinataris es comuniquen les teves dades?

En alguns casos, només quan sigui necessari, GRAN ASSISTENCIAL, S.L. proporcionarà dades dels usuaris a tercers. No obstant això, mai es vendran les dades a tercers. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, proveïdors de pagament o empreses de repartiment amb els que GRAN ASSISTENCIAL, S.L. treballi poden utilitz ar les dades per proporcionar els serveis corresponents, sens perjudici d'això, no utilitzaran la informació per finalitats pròpies o per cessió a tercers.

GRAN ASSISTENCIAL, S.L. procura garantir la seguretat de les dades personals quan s'envien fora de l'empresa i s'assegura que els tercers proveïdors del servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l'obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de privacitat de dades.

En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà el estrictament necessari per al compliment d'aquestes obligacions legals.

Les dades personals obtingudes també podran ser compartides amb altres empreses del grup.

 

¿On s'emmagatzemen les teves dades?

Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen dins de la UE. Les dades que s'envien a tercers que no pertanyen a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecció suficient, ja sigui perquè compten amb Normes Corporatives Vinculants (BCR) o perquè s'hagin adherit al “Privacy Shield”.

 

¿Quins drets t'assisteixen i com pots exercir- los?

Pots dirigir les teves comunicacions i exercir els teus drets mitjançant una petició en el següent correu electrònic: Info@granassistencial.com.

En virtut del que estableix l'RGPD pots sol·licitar:

Dret d'accés: pots demanar informació d'aquelles dades personals que disposem sobre tu.

Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals.

Dret de supressió i a l'oblit: pots sol·licitar l'eliminació previ bloqueig de les dades personals.

Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.

Dret d'oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant- te al fet que se segueixin tractant.

Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica per la seva transmissió a un altre responsable.

Dret a no ser objecte de decisions individualitz ades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitz ant, incloent- hi l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l'interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licites que s'eliminin dades necessàries per al compliment d'obligacions legals.

Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació de l'autoritat de protecció de dades.

 

¿Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a GRAN ASSISTENCIAL, S.L. de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir- les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. GRAN ASSISTENCIAL, S.L. es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s'haguessin celebrat amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falses, incompletes inexactes o no estiguin actualitzades.

 

GRAN ASSISTENCIAL, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar- se per l'ús d'aquesta informació.

 

GRAN ASSISTENCIAL, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a GRAN ASSISTENCIAL, S.L. de responsabilitat enfront a qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per GRAN ASSISTENCIAL, S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

 

Així mateix, l'usuari certifica que és més gran de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària per la prestació del consentiment respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.

 

¿Com tractem les dades personals dels menors d'edat?

En principi els nostres serveis no van dirigits específicament a menors d'edat. No obstant això, en el cas que algun d'ells es dirigeixi a menors de catorze anys, de conformitat amb l'article 8 del RGPD i l'article 7 de la LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), GRAN ASSISTENCIAL, S.L. exigirà el consentiment vàlid, lliure, inequívoc, específic i informat dels tutors legals per tractar les dades personals dels menors. En aquest cas, s'exigirà el DNI o altra forma d'identificació de qui presti el consentiment.

En el cas de majors de catorz e anys podrà procedir- se al tractament de les dades amb el consentiment de l'usuari, exceptuant aquells casos en els quals la Llei exigeixi l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

 

¿Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les teves dades personals?

GRAN ASSISTENCIAL, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritz at i robament de les dades personals facilitades a GRAN ASSISTENCIAL, S.L..

GRAN ASSISTENCIAL, S.L. no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a GRAN ASSISTENCIAL, S.L.; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de GRAN ASSISTENCIAL, S.L.. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Enllaços a altres llocs web

En el lloc web www.granassistencial.com pot haver- hi enllaços a altres pàgines web. Al clicar en un d'aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privacitat d'aquell lloc web, quedant GRAN ASSISTENCIAL, S.L. desvinculada de qualsevol classe de responsabilitat sobre la seva política de privacitat.

 

¿Com utilitzem les cookies?

El lloc web de GRAN ASSISTENCIAL, S.L. utilitz a cookies, als efectes d'optimitzar i personalitzar la seva navegació pel mateix. Les cookies són fitxers físics d'informació que s'allotgen en el terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l'usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d'aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l'usuari.

No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies www.granassistencial.com/cookies.

 

¿Pot modificar- se la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat pot modificar- se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.